Tin Tức

Nghệ An: Dùng đất dự án để đầu tư kinh doanh trái quy định

Nhiều năm nay, Công ty TNHH phát triển Đông Hồi (Công ty Đông Hồi) đã tự ý dùng đất được cấp phép dự án đầu tư xây dựng xưởng chế biến gỗ dân dụng và gỗ xuất khẩu để góp vốn cùng với Công ty TNHH Minh Long (Công ty Minh Long) thực hiện sản xuất chế biến và tiêu thụ gỗ dăm trái quy định. Dù xưởng băm dăm hoạt động trái phép và không có bất kỳ một phương án an toàn nào về lao động, phòng cháy, môi trường trong quá trình sản xuất nhưng vẫn tồn tại trong nhiều năm tại thị xã Hoàng Mai.

Đại gia sân bay ACV lãi một quý cao hơn hai năm dịch

Nhiều năm nay, Công ty TNHH phát triển Đông Hồi (Công ty Đông Hồi) đã tự ý dùng đất được cấp phép dự án đầu tư xây dựng xưởng chế biến gỗ dân dụng và gỗ xuất khẩu để góp vốn cùng với Công ty TNHH Minh Long (Công ty Minh Long) thực hiện sản xuất chế biến và tiêu thụ gỗ dăm trái quy định. Dù xưởng băm dăm hoạt động trái phép và không có bất kỳ một phương án an toàn nào về lao động, phòng cháy, môi trường trong quá trình sản xuất nhưng vẫn tồn tại trong nhiều năm tại thị xã Hoàng Mai.